Skärmflygklubben Göteborg

Information från Ållebergs arbetsgrupp

Ålleberg


Ålleberg är troligen det bästa flygstället som finns på någorlunda acceptabelt avstånd från Göteborg. När prognosen är bra brukar det komma många piloter från när och fjärran i hopp om att få det där fantastiska flyget.


Klubben lägger mycket arbete, tid och pengar på att underhålla starterna på väst- och östsidan. Det är ett arbete som aldrig tar slut, naturen kommer ta över starterna om vi inte fortsätter att röja.

Därför har klubben startat en arbetsgrupp som har till uppgift att tillvarata och underhålla starterna och representera klubben i frågor som rör Ålleberg. Klubben bistår med ekonomiska resureser men för att klara alla vår mål och även sköta det löpande underhållet, krävs det tillskott av pengar.

Vi hoppas på att du som flyger på Ålleberg swishar 50:-/flygdag eller valfritt belopp som startavgift.


Pengarna vi får in kommer oavkortat användas för underhåll av Ållebergs startplatser. Varje år på årsmötet redovisas ekonomin kring insamlingen och utgifterna.

Swisha till 1235830856 eller använd
QR-koden 


Regler på Ålleberg


  • Du ropar "Jag startar" när du startar.
  • Du ropar "Topplandning" när du topplandar.
  • Du flyger med radio på frekvens 147,200 MHz.
  • Du fixar dina grejer utanför startområdet för att undvika att blockera starten.
  • Landa inte i sådda fält! Det är ett krav för att få flyga på Ålleberg.
  • Det krävs minst 200 meter över start för att passera flygfältet.
  • Glöm inte swisha en frivillig startavgift.

Röjningen på Ålleberg Öst är i gång december 2022

Äntligen händer det...

På årsmötet 2022 kom det in ett förslag på hur röjning av Ållebergs öst start skall hanteras. Vi har tidigare försökt samla ihop arbetslag som röjde men denna sorts insatser räckte inte för att hålla vegetatoinen borta. Om vi inte röjer när det är sly, så växer det och blir stora träd som vi inte får fälla eftersom starten ligger i ett naturreservat.

Vi insåg att här måste anlitas proffessionäll hjälp och klubben, via årsmötes beslut, ställde upp som garant för att entrepenören som skall utföra arbetet, ska få betalt. Klubben sökte bidrag från SSFF och vi startade även en insamling via Swish i form av frivillig startavgift på Ålleberg.

SSFF har lovat ställa upp och Swish insamlingen gav en hel del pengar som vi nu kan använda för att röja på Öst och väst startplatserna.


Under 2023 kommer arbetet att fortsätta. Vi hoppas att även då kunna få in fler donationer via Swish och vi hoppas även at SSFF ställer upp igen med ett bidrag.


Trots alla insatser så krävs det kontnuerligt arbete och vi hoppas att piloterna själva kommer ställa upp i arbetet när det behövs.

Skärmflygkluben Göteborg