Skärmflygklubben Göteborg

Markträning på Arendal

Markträning på Arendal

SFG klipper regelbundet markytor på Arendal vid havet för att skapa en perfekt plats för träning av markhantering.

Avsikten är att klippa gräsytorna några gånger per säsong så att inte tistlar och annat växer för högt och blir besvärligt i linorna.


I de inringade områden är det bra att balansera beroende på vindriktning.

Bästa vindriktning är ungefär från väst-sydväst till syd-sydöst, ca 3-5 m/s eller starkare om du vill och kan.

Var bara försiktig så du inte lyfter för bra och landar i vattnet!


Appen ViVa - Vind & Vatten är bra för att kolla den lokala vinden. Se även hemsidan.


Här är en länk för att hitta till parkeringsplatsen.


Nu finns det verklingen ingen ursäkt för att låta bli att balansera!


Youtube finns flera filmer med tips på bra och roliga övningar.