Skärmflygklubben Göteborg

För dig som är nybörjare

Grattis till studenten, det är nu det roliga kan börja

Branäs start: O-SO: Svartpisten söder om lifstationen

Studentlicens

Nu, när du klarat av studentlicensen undrar du säkert vilket ditt nästa steg blir i din utveckling som pilot. Det är nu dags för dig att gå vidare i pilotkarriären och ta de olika behörigheterna inom skärmflyg, Berg, Hang, Vinsch, Paramotor. Det är svårt att ge dig råd om vilken behörighet som blir bäst att börja med. Du vill ju flyga så mycket du får men utan behörigheter får du inte flyga. Väldigt frustrerande men... Du får ju balansera och backglida så börja med att gå ut och balansera så mycket du kan. Balansering är grunden för allt flyg. Det är så du startar din skärm och ju bättre du blir på balansering desto säkrare känner du dig när du står på en blåsig startplats och ska just ge dig iväg på ett flygäventyr.

Så vad ska du göra nu

För att få ut din licens, måste du tillhöra en skärmflygklubb. Låt oss rekommendera Skärmflygklubben Göteborg - SFG. Vi är största klubben i Västsverige.

Som medlem kan du ansluta dig till klubbens olika digitala kanaler och delta i alla våra aktiviteter. Det är på de digitala kanalerna du kan hitta information om det som händer i klubben, när och var medlemmar tänker flyga och det är på dessa kanaler du kan knyta kontakter som ger dig möjlighet att gå ut och titta på olika start platser och lära dig mer.

Det är också via dessa kanaler som klubb styrelsen meddelar medlemmarna när det är aktiviteter på gång.

Anslut dig till SFGs Facebook. Ladda ner Telegramappen och skicka meddelande till styrelsen så får du en inbjudan till klubbens Telegramgrupp. Var med på aktiviteter och klubbresor, där får du möjlighet att umgås med andra piloter och lära dig mer om skärmflyg.

Behörigheter

Så. vad är bäst, Vilken behörighet ska du ta först. Berg, hang, vinsch eller....enklast är kanske att du tänker på vilka flygmöjligheter som finns i din närhet. Prata med andra mer erfarna piloter om hur de gjorde när de började flyga och bestäm dig utifrån dina egna förutsättningar. Det viktigaste är att du har egen flygutrustning och att du är ute och balanserar mycket. Delta även på klubbresor och andra aktiviteter inom klubben, där har du mycket att hämta och lära dig om skärmflyg.

Hangbehörighet


Hang är roligt och ger dig möjlighet att få flera flygtimmar på ett smidigt sätt. Hang ställen runt göteborg är ofta för avancerade piloter och du bör ha minst P1 innan du ger dig ut på dessa hang. Hammars Backar/Kåseberga med sina stora gräs kullar är perfekta hang för nybörjare. Ålleberg är också bra hang men du bör ha lite flyg i kroppen innan du startar här visa tider på året.

Bergsbehörighet


Höga berg finns inte så många i våra breddgrader. Om du vill ta behörighet Berg i Sverige så finns det i Åre, annars får du åka utomlands. Klubben arrangerar minst en sådan resa varje år, ofta till Norge. Det finns ofta instruktör med på resan så det blir möjligt att ta bergsbehörighet och även uppgradera sin licens t.ex till P1 om man redan har bergsbehörighet.

Vinschbehörighet


Vinsch behörighet är nog det som ger dig flest flyg i början av din pilotkariär. Ialla fall om du bor i närheten av göteborg. Det finns i lagom avstånd från Göteborg. Det är relativt lätt att starta på vinsch. Det finns alltid startledare som gör att du får flyga som student med vinsch behörighet. Även om det blir bara korta flyg i början så får du träna på start och landningar vilket ger dig bra träning och självsäkerhet.

Paramotor


Paramotor är ett sätt att starta från plattland. Du kan flyga även när det inte blåser. Du kan flyga flera timmar tills bränslet tar slut och du kan starta nästan från vilken äng som helst. Fråga först markägare om lov.

Utvecklas som pilot i klubben

När du tagit en eller flera behörigheter och samlat på dig 50 timmar i luften och minst 10 flyg så kan du ta behörighet "Pilot 1".

Med behörighet Pilot 1 kan du flyga på egen hand i Sverige, inom dina behörigheter. Du kan flyga utomlands, inom dina behörigheter, tillsammans med en erfaren pilot och du kan flyga distans och termik i lugna förhållanden tillsammans med erfaren pilot.

Det krävs minst 10 starter och landningar under 12 månader för att licensen ska vara giltig.

När du varit pilot 1 ett tag och har ännu fler flygtimmar kan du ta Pilot 2 licens...Men då är du inte längre nybörjare...

Klubben är till för dig från start


Skärmflygklubben Göteborg är med dig som pilot från start. Vi ordnar flera resor till fina flyg ställen och i den mån det går tar vi med oss en instruktör så du kan lätt uppgradera din licens. På resorna får du möjlighet att träffa flera piloter och vidga ditt kontaktnät inom sporten. Klubben ordnar pubkvällar och andra aktiviteter som kan ge dig mer kunskap och lär dig flyga säkert.