Skärmflygklubben Göteborg

Det här är klubben

Skärmflygklubben Göteborg - SFG, är en av de större klubbarna i Sverige. Antalet medlemmar vaierar år från år men vi är ca: 200 piloter i klubben.

SFG startade år 1999 och 38 medlemmar gick med redan första året.

Sedan starten har klubben växt och  2021 hade 206 medlemmar anslutit sig. Detta gör klubben till en av de största i Sverige.


Bli medlem du också! Du är varmt välkommen att bli medlem i SFG trots att du är med i en annan “hemmaklubb”. Kanske du vill delta i någon av våra aktiviteter eller en resa. Eller bara vara medlem för att du vill! Du betalar enklast medlemsavgiften i SSFF:s webshop.


Skärmflygklubben Göteborg satsar mycket på att alla piloter ska trivas i klubben, från nybörjare till de mest erfarna. SFG är klubben som satsar lite extra på nybörjarna. Vi vill ge dig förutsättningar för att utvecklas till en bättre och säkrare pilot genom våra många aktiviteter. Genom våra kontaktkanaler kan du hålla full koll på vilka flygaktiviteter som är på gång.

 

Vårt motto är att alla klubbens medlemmar skall kunna delta i alla klubbaktiviteter och få hjälp med sin vidareutveckling av flygteknik m.m. Med jämna mellanrum träffas vi och beroende på väder, åker vi till olika flygställen i vårt närområde för backglidning eller balansering. För bergs- eller hangflyg arrangeras klubbresor där vi tar med eller anlitar instruktör på plats. Klubben ordnar även andra aktiviteter och utbildningar, allt för att öka piloternas kunskap och säkerhet.

 

Klubben ordnar några större resor varje år, där syftet självklart är att skärmflyga så mycket som möjligt. På alla våra resor har vi alltid en instruktör som följer med vilket ger nybörjarna möjlighet att hänga med och även uppgradera sin licens med den behörighet som saknas. Förutom resorna ordnar vi varje år många aktiviteter där målet är att klubbens piloter ska bli bättre och säkrare piloter.


Styrelsens kommunikation med medlemmarna och även medlemmarnas kommunikation med varandra sker oftast via Facebook gruppen eller via Telegram appen. Vill du gå med i vår Telegramgrupp, skicka ett meddelande till klubben så ansluter vi dig.


När det blir lämpligt väder för flyg, använder vi våra olika digitala kanaler för att kommunicera med andra i klubben och tillsammans bestämmer vi oss för var det är bäst att vara på just denna dag om man vill flyga så mycket som möjligt.

 

SFG har även en sektion för de som vill flyga med motor, så kallad paramotor. Det är en ständigt växande skara av entusiaster i klubben. Med motor på ryggen och skärmen kopplad till den kan man flyga i flera timmar. Klubben ordnar träffar där paramotorentusiasterna kan träffas, flyga och umgås. Ett mycket trevligt sätt att utbyta erfarenheter och lära sig mer om paramotor.

Lite om klubbens styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen
➢ att tillse att för föreningens bindande regler iakttas
➢ att verkställa beslut som fattas av årsmötet
➢ att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
➢ att genom säkerhetspolicy och aktiviteter arbeta för att göra medlemmarna till säkrare piloter
➢ att ansvara för och förvalta föreningens medel
➢ att förbereda årsmötet


Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 2 ledamöter samt 2
suppleanter. Det är önskvärt att 50 % av styrelsen består av piloter med E eller steg P/PM 1.


Styrelseledamöter väljs av årsmötet på två år. Vartannat år väljs ordförande, sekreterare, 1 ledamot och 1 suppleant. Följande år väljs vice ordförande, kassör, 1 ledamot och 1 suppleant.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång äger styrelsen rätt att utse ny
styrelseledamot fram till nästa årsmöte.


Om du känner att du vill bidra till klubbens utveckling genom att delta i styrelsens arbete, tveka inte att kontakta valberedning eller styrelsen så får du chans att bli vald till styreslen vid nästa årsmöte.

Vår vision

Skärmflygklubben Göteborg vill verka för att klubben ska växa till och bli Sveriges största skärmflyg klubb med flest nöjda och duktiga piloter med stor fokus på säkerhet. Vi vill att fler upptäcker denna fantastiska sport, utbildar sig till säkra piloter och blir sportens ambassadörer.

Styrelsen

Ordförande

Markus Engblom

Sekreterare

Marcus Waerme

Vice ordförande

Erik Blomberg

Suppleant

Mikael Lgerman

Suppleant

Habib Kochar

Valberedningen

Gillis Bengtsson

Erika Jenneborn Nilsson

Kontakta klubben