Skärmflygklubben Göteborg

Kallelse till SFGs årmöte 2023

Härmed bjuder vi in alla som var medlemmar 2022 samt nya medlemmar som har tillkommit 2023 till SFG:s årsmöte den 23 februari kl 19.00.


Klicka här för att ansluta dig till mötet. Kom gärna 15 minuter före så kan du försäkra dig om att tekniken fungerar som den ska.


Mötet kommer ske digitalt via Teams och du kommer kunna ansluta via länk som blir aktiv på hemsidan någon dag före tiden för årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras senast 2 februari på hemsidan så kom gärna tillbaka och läs dokumenten.

Har du idéer kring klubbens verksamhet är du välkommen att maila in en motion. För att demotionen ska komma med till mötet behöver styrelsen den senast 23 januari. Maila till styrelse@skarmklubben.nu.


Om du känner att du vill och kan bidra till klubbens utveckling och vill ingå i styrelsen är du välkommen att höra av dig till styrelsen så kommer valberedning att ta kontakt med dig.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassörens ekonomiska rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
  - Vartannat årsmöte väljes:
  - Val av ordförande
  - Val av sekreterare
  - Val av ledamot
  - Val av suppleant
  - Vartannat årsmöte väljes:
  - Val av vice ordförande
  - Val av kassör
  - Val av ledamot
  - Val av suppleant
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Budget 2023
 14. Fastställande av föreningsavgifter för kommande år 2024
 15. Inkomna propositioner
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

 

Välkomna!

/Styrelse SFG

Möteshandligar inför årsmötet 23 februari. Handlingarna är inte kompletta och kommer att kompletteras med bl.a budget, vakberdningens förslag mm.