Skärmflygklubben Göteborg

Onsdag 3 maj 2023 kl. 18.00 - 20.00

Skärmflygklubben Göteborg

presenterar:

Temakväll:

Notam och Swden rescue

Skärmflygklubben Göteborg presenterar:

 

Genomgång om hur man läser och har använding av NOTAM för ha koll på t.ex. luftrum för såväl platsbunden som distansflyg samt inte minst om hur flygräddningen fungerar om eller när olyckor eller tillbud inträffar.

 

Skärmflyginstruktören Gillis Bengtsson går igenom tips, trix och länkar för hur man läser NOTAM inför flygning så man har koll på var, när och hur luftrum och t.e.x restriktionsområden är öppna eller stängda och till sin hjälp har Gillis bjudit in Johan Stening från Sweden Rescue (Sjöfartsverkets Sjö & Flygräddningscentral JRCC) som bollplank samt för att även berätta om hur de agerar vid larm mm.

Välkomna alla piloter från hela landet att vara med och lyssna eller kom och ställ frågor.

Saker det kommer pratas om: NOTAM, flygräddning, flygradio, planering av XC-flygning, luftrum, larm, Aurora23, Inreach, PLB etc.

 

Ons 3 maj kl 1 800-2000 via Zoom:


Digitalt via Zoom

Med Gillis Bengtsson och Johan stening (flygledningsräddare JRCC)

Onsdag 3 maj 2023 kl. 18.00 - 20.00