Skärmflygklubben Göteborg

Information från Ållebergs arbetsgrupp

Ålleberg


Ålleberg är troligen det bästa flygstället som finns på någorlunda acceptabelt avstånd från Göteborg. När prognosen är bra brukar det komma många piloter från när och fjärran i hopp om att få det där fantastiska flyget.


Klubben lägger mycket arbete, tid och pengar på att underhålla starterna på väst- och östsidan. Det är ett arbete som aldrig tar slut, naturen kommer ta över starterna om vi inte fortsätter att röja.

Därför har klubben startat en arbetsgrupp som har till uppgift att tillvarata och underhålla starterna och representera klubben i frågor som rör Ålleberg. Klubben bistår med ekonomiska resureser men för att klara alla vår mål och även sköta det löpande underhållet, krävs det tillskott av pengar.

Vi hoppas på att du som flyger på Ålleberg swishar 50:-/flygdag eller valfritt belopp som startavgift.


Pengarna vi får in kommer oavkortat användas för underhåll av Ållebergs startplatser. Varje år på årsmötet redovisas ekonomin kring insamlingen och utgifterna.

Swisha till 1235830856 eller använd
QR-koden 


Regler på Ålleberg


  • Du ropar "Jag startar" när du startar.
  • Du ropar "Topplandning" när du topplandar.
  • Du flyger med radio på frekvens 147,200 MHz.
  • Du fixar dina grejer utanför startområdet för att undvika att blockera starten.
  • Landa inte i sådda fält! Det är ett krav för att få flyga på Ålleberg.
  • Det krävs minst 200 meter över start för att passera flygfältet.
  • Glöm inte swisha en frivillig startavgift.