Skärmflygklubben Göteborg

Föreningsinformation

Skärmflygklubben Göteborg


Föreningsnummer 35231-47

Organisationsnummer: 802440-7069


Postadress: c/o Yaacov Neselrot, Suddeviksvägen 10
47537 Bohus-björkö


Fakturaadress: Martin Bramsved, Stormssevägen 1
438 91 Landvetter


Telefon: 0709-961991

E-post:          styrelse@skarmklubben.nu

Faktura e-post:   kassor@skarmklubben.nu

Hemsida:     http://www.skarmklubben.nu

PlusGiro 199089-4

Swish 1235830856

Kontakta oss